O okruzích

Kde nás najdeteProč Javornické okruhy?

Javornická hornatina je nádherný kus (pod)horské přírody na okraji NP Šumava. Tento malebný horský masiv s několika tisícovkami a rozmanitým terénem tvoří v kombinaci se zachovalou pošumavskou lidovou architekturou unikátní lokalitu, kde si na své přijdou snad všichni vyznavači (nejen) horské cyklistiky.

Jen málokde jinde na Šumavě na Vás čeká tolik nádherných panoramatických výhledů na všechny světové strany. Ať už impozantní hřeben centrální Šumavy, jako mořská hladina zvlněné předhůří od Svatoboru až k Javorníku či malebnou, k Brdům a Plzni ubíhající krajinou kraje pod Šumavou.

Během jízdy po Javornických okruzích se můžete nechat okouzlovat majestátností hrdých středověkých hradů, tajemnou romantikou dávných zlatokopeckých štol, malebností lidové architektury pošumavských vesniček či prostou zbožnou krásou kapliček a božích muk v krajině kolem Vás.

A to nejdůležitější na konec : adrenalinové enduro sjezdy v technicky zajímavém terénu, dávno zapomenuté lesní traily, po hřebenech tisícovek a úbočí hor vinoucí se hravé singltrailové pasáže, variabilní profily tratí a sofistikované flow. To vše a mnohem víc skrývají hluboké lesy mezi Javorníkem a Sušicí, které jsme pro Vás v našich okruzích zmapovali a vydestilovali z nich to nejlepší!

Filozofie okruhů

Javornické okruhy jsou ve své podstatě ucelená nabídka (zatím) NEZNAČENÝCH sofistikovaných mountainbikových a cykloturistických tras v nádherné a člověkem relativně málo dotčené oblasti Javornické hornatiny. Abychom předešli možnému nepochopení, tak předem upozorňujeme, že Javornické okruhy nejsou singltrackový resort!
Při vytváření každého okruhu byl kladen velký důraz na dodržování a uplatňování 4 nosných pilířů:

FLOW

U každého okruhu se důsledně snažíme o zohlednění určité "bajkové logiky" - tedy průběh profilu trati vs. její sjízdnost vs. celková zábavnost. Vzhledem k poměrně náročnému reliéfu krajiny mezi Javorníkem, Kašperskými horami a Sušicí nebylo vždy úplně snadné dodržet snadnou sjízdnost trati - to platí zejména pro ČERVENÉ MTB okruhy. Proto na tyto okruhy by se měl vydávat cyklista-biker s dobrou fyzickou kondicí a uměním ovládat své kolo.

OKRUH

Základní myšlenkou Javornických okruhů je - jak již z názvu vyplývá - OKRUŽNÍ vedení tras. Tj. oficiální začátek a konec každé trasy je v obci Javorník u Klostermannova pomníku, a pak každé další nástupní místo na trase je zároveň i výstupní (např. cyklista může nastoupit např. v Nicově, kam se po projetí trasy opět vrátí.) Okruhy se dají navzájem kombinovat (i ČERVENÉ S MODRÝMI!) a tím se počet možných variant dále zvyšuje a obohacuje.

JEDEN SMĚR

JAVORNICKÉ OKRUHY mají JEDNOSMĚRNOU LOGIKU – tj. každá trasa má VÝRAZNĚ DOPORUČENÝ směr jízdy pro optimální projetí dané trasy.

PŘÍBĚH

Každý JAVORNICKÝ OKRUH má svůj PŘÍBĚH (jako je např. lidová architektura, výhledy do kraje, jízda na horské dráze ad.), který můžete jeho projetím "prožít"Obtížnost okruhů

Modré okruhy

Červené okruhy

Upozornění

Jelikož jsou okruhy v tuto chvíli NEZNAČENÉ, je defacto jediným možným způsobem orientace pomocí GPS s přednahranou trasou / logem (to platí zejména pro ČERVENÉ okruhy!).

Pravidla chování na okruhu

Naše pravidla vychází z KODEXU TERÉNNÍHO CYKLISTY ČESKÉ MOUNTAINBIKOVÉ ASOCIACE. My v nich akcentujeme i své vlastní pravidlo - a to KŮŇ NENÍ NEPŘÍTEL! Všechny návštěvníky našich okruhů proto velmi žádáme, aby v případě kontaktu s koněm či se skupinou koní (hippoturistů) zachovali zdravý rozum, vstřícnost a přátelskost, zvolnili jízdu, jezdci na koních jsou připraveni Vám uhnout a zajistit Vám bezpečný průjezd (to se týká zejména sjezdových pasážích).

 1. Jezdi pouze po povolených cestách.
  Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji.
 2. Nezanechávej stopy.
  Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky - co si si do lesa přivezl, také odvez.
 3. Ovládej své kolo.
  Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.
 4. Dávej přednost ostatním.
  Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. KŮŇ NENÍ NEPŘÍTEL! Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.
 5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku.
  Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.
 6. Jednej s rozmyslem.
  Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.
 7. Poslední, ale zlaté a nejdůležitější pravidlo.
  Zpomal, usměj se, pozdrav, jsi vyslancem našeho sportu!

Upozornění

Jízda na kole a zejména pak na horském, v lesním terénu či po nezpevněných cestách s sebou může přinést i riziko zranění. Na trasách popsaných v projektu "Javornické okruhy", není nijak garantován stav povrchu, po němž jsou trasy vedeny a jejich sjízdnost. Obtížnost se může měnit, zejména v závislosti na počasí (za mokra NEDOPORUČUJEME jízdu po červených okruzích, velké riziko úrazu!). Je na každém jezdci/návštěvníkovi "Javornických okruhů" aby možnému riziku úrazu předcházel nepřekračováním svých schopností a možností. Doporučujeme každému jezdci dodržovat "Kodex terénního cyklisty" České Mountainbikové Asociace, o. s.

Podpořte nás

Líbí se Vám náš projekt přírodních stezek pro bikery? Užili jste si u nás parádní den v sedle a rádi se k nám zase vrátíte? Chtěli byste nás v našem nadšení a konání podpořit? Pokud ano, své příspěvky v libovolné výši na podporu naší činnosti a rozvoj našich okruhů můžete posílat na číslo účtu 1198562133/0800
Děkujeme!